osmozacare.pl

Strona o zdrowiu, urodzie i lifestylu.

Test psychologiczny w kierunku zaburzeń osobowości
Zdrowie

Test psychologiczny w kierunku zaburzeń osobowości. Kiedy i dlaczego warto go wykonać?

Zaburzenia osobowości różnią się od innych problemów identyfikowanych przez klasyfikacje psychiatryczne. Nie mają charakteru epizodycznego, lecz stały i dotyczą struktury osobowości człowieka oraz niemal zawsze wpływają negatywnie na życie rodzinne i społeczne. Można je zidentyfikować m. in. za pomocą testu diagnostycznego przeprowadzonego przez profesjonalistę.

Czym są zaburzenia osobowości?

Każdy człowiek jest sumą wielu cech charakterologicznych. Zwykle nie przeszkadzają one w normalnym funkcjonowaniu w społeczności i nawiązywaniu relacji z innymi ludźmi. Niekiedy jednak określone cechy z uwagi na swoją jakość lub ilość uniemożliwiają prowadzenie życia społecznego, rodzinnego czy zawodowego (w tym edukację), czy choćby hamują rozwój w tych obszarach albo powodują subiektywne cierpienie bez występowania przyczyn obiektywnych.

W takiej sytuacji podejrzewać można wystąpienie zaburzeń osobowości. Warto podkreślić, że zaburzenia nie mają charakteru krótkotrwałego, epizodycznego. Nie dotyczą też pojedynczych zdarzeń czy zachowań, lecz stałych wzorców osobowościowych.

Jakie są przyczyny i objawy zaburzeń osobowości?

Wśród przyczyn zaburzeń osobowości specjaliści wymieniają zarówno czynniki biologiczne, psychospołeczne, jak i genetyczne. Do postawienia diagnozy zaburzeń osobowości skłania psychiatrów określona specyfika ujawniających się cech:

 • trwałość;
 • niewielka elastyczność (osoba reaguje dezadaptacyjnie i podobnie niezależnie od okoliczności);
 • skrajne przerysowanie cech w porównaniu z innymi ludźmi;
 • przejawianie się cech zarówno w postrzeganiu rzeczywistości, myśleniu i emocjach w stosunku do siebie i innych;
 • destrukcyjny wpływ cech na kontakty z innymi ludźmi, często niszczenie relacji.
 • Jakie zaburzenia może ujawnić test psychologiczny?

Profesjonalnie wykonany test psychologiczny może ujawnić znane w psychiatrii zaburzenia osobowości takie jak:

 • osobowość anankastyczna;
 • osobowość chwiejna emocjonalnie;
 • osobowość dyssocjalna;
 • osobowość histrioniczna;
 • osobowość lękliwa (unikająca);
 • osobowość paranoiczna;
 • osobowość schizoidalna;
 • osobowość zależna.
 • Dlaczego warto wykonać test w kierunku zaburzeń osobowości?

Testowi psychologicznemu w kierunku zaburzeń osobowości warto poddać się, jeśli identyfikujemy u siebie lub obserwujemy u swoich bliskich zachowania trwale odbiegające od normy. Profesjonalnie przeprowadzony test zidentyfikuje problem i może stanowić pierwszy krok na drodze do podjęcia leczenia i terapii. W ten sposób można pomóc nie tylko osobie, która cierpi na zaburzenia osobowości, ale także jej najbliższemu otoczeniu.

Artykuł sponsorowany