osmozacare.pl

Strona o zdrowiu, urodzie i lifestylu.

Lifestyle

Czym zajmuje się branża life science?

” Life science” jak sama nazwa wskazuje, koncentruje się na nauce o żywych organizmach. To szeroka grupa dziedzin nauki obejmująca: biologię, biotechnologię, proteomikę, genomikę, biofarmację, biomedycynę a jak podaję niektóre źródła nawet bioinformatykę. Z artykułu dowiesz się: Co to jest branża life science, czym się zajmuje, na co ma bezpośredni wpływ, a także jak się rozwija. Zapraszamy do lektury artykułu.

Branża life science — co to jest?

Life sciences, czyli z ang. nauki o życiu to dziedzina, która obejmuje badania nad istotami żywymi takimi jak np. ludzie, zwierzęta, rośliny i mikroorganizmy. Można ją podzielić na trzy główne działy: biologię, medycynę oraz tzw. inne i nowe zagadnienia. Te ostatnie skupiają się na elementach wspólnych dla wszystkich lub wielu organizmów (np. genetyka), użyciu nowych technologii (np. biotechnologia i bioinżynieria) oraz zagadnienia pokrewne (jak np. bioetyka). Ogólnie na całą dziedzinę life science składa się kilkadziesiąt specyficznych dziedzin naukowych, wykorzystują one zaawansowane narzędzia ambulatoryjne oraz sprzęt jak np. mikroskopy i czytniki mikropłytek, do pracy nad podwyższeniem standardów życia.

Life science — na co ma wpływ?

Branża life science to obszar, z którego osiągnięć korzystamy wszyscy, gdyż ma ona na celu służyć przede wszystkim polepszeniu jakości ludzkiego życia. Do przykładowych celów eksploracji life science należą m.in.:

  • nowe leki;
  • możliwość wczesnej diagnostyki chorób;
  • poznanie genotypu człowieka;
  • polepszenie opieki nad osobami starszymi;
  • leczenie przy użyciu komórek macierzystych;
  • zapłodnienie pozaustrojowe;
  • doskonalenie urządzeń pozwalających na samodzielne kontrolowanie stanu zdrowia;
  • praca nad zaawansowanym technologicznie sprzętem medycznym;
  • podwyższenie standardów życia.

Do badań i prac naukowych wykorzystywane są wysokiej klasy mikroskopy i czytniki mikropłytek dostarczane przez dystrybutora zaawansowanych urządzeń laboratoryjnych.

Rozwój branży life science

Branża life science jest jedną z najszybciej rozwijających się dziedzin. Wciąż potrzebni są tu wykwalifikowani pracownicy z kierunkowym wykształceniem, doświadczeniem i ogromną wiedzą, za którą pracodawcy są w stanie słono zapłacić. Rozwój i postępy w branży life science są niezwykle ważne, gdyż mają i będą miały ogromny wpływ na styl oraz standard naszego życia w najbliższej przyszłości. Być może dzięki nim wyleczone będą mogły być śmiertelne choroby i wydłużona średnia długość życia? Czas pokaże.