osmozacare.pl

Strona o zdrowiu, urodzie i lifestylu.

Lifestyle

Praca na wysokości – jakie są wymagane badania?

Praca na wysokości jest bardzo niebezpieczna i często zagraża życiu oraz zdrowiu pracowników. Upadek z wysokości może być przyczyną bardzo poważnego uszczerbku na zdrowiu a nawet śmieci. Podczas wykonywania poszczególnych prac na wysokości muszą być zatem zachowane wyjątkowe środki ostrożności, które to eliminują ewentualne wypadki. Ich wykonywanie jest możliwe tylko wtedy, gdy pracownik posiada odpowiednie zaświadczenie o braku przeciwwskazań.

Praca na wysokości czyli jaka?

Zgodnie z definicją zawartą w rozporządzeniu J z dnia 26 września 1997 r.D. U. Nr 129 poz. 844 dotyczącym ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy praca na wysokości jest rozumiana jako wykonywanie poszczególnych czynności na powierzchni znajdującej się na wysokości co najmniej 1,0 m nad poziomem podłogi lub ziemi .

Kolejny punkt tego rozporządzenia wyjaśnia, że do pracy na wysokości nie zalicza się prac na powierzchni, niezależnie od wysokości, na jakiej się znajduje, jeżeli

– powierzchnia ta jest osłonięta ze wszystkich stron do wysokości co najmniej 1,5 m pełnymi ścianami lub ścianami z oknami oszklonymi

– powierzchnia ta jest wyposażona w inne stałe konstrukcje chroniące pracownika przed ewentualnym upadkiem z wysokości

Nieco inny podział prac na wysokości jest zawarty w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 30 maja 1996 r. Dz.U. Nr.69,poz. 332. W tym przypadku brane są pod uwagę czynniki szkodliwe oraz uciążliwe. W rozporządzeniu tym została wyróżniona:

– praca na wysokości do 3m

– praca na wysokości powyżej 3m

Praca na wysokości obejmuje pracę na rusztowaniach, konstrukcjach budowlanych, stropach, kominach, drabinach oraz wielu innych podwyższeniach. Stanowi ona zatem poważne zagrożenie dla zdrowia, a nawet życia wykonujących ją pracowników. Może ona być wykonywana tylko i wyłącznie przez takie osoby, które posiadają od lekarza medycyny pracy stosowne zaświadczenie wykluczające ewentualne przeciwwskazania do jej wykonywania.

Jakie są wymagane badania wysokościowe powyżej 3 m2?

Medycyna pracy Kraków to placówka zajmująca się wykonywaniem badań pracowniczych. Pośród wielu z nich można wymienić badania wysokościowe powyżej 3 m2. Aby je wykonać trzeba posiadać skierowanie na badania wysokościowe. W pełnym zakresie badania profilaktycznego, zarówno wstępnego jak i okresowego wykonywane są badania lekarskie:

– ogólne

– neurologiczne

– okulistyczne

– otolaryngologiczne z oceną błędnika dla pracowników pracujących na wysokości powyżej 3m

Decydując się na pracę na wysokości konieczne jest także wykonanie badania na poziom glukozy we krwi. Po wykonaniu tych badań lekarz medycyny pracy decyduje o tym czy pacjent może ją wykonywać. Wydawane przez niego orzeczenia są terminowe. W przypadku prac na wysokości do 3m badania trzeba wykonywać co 3 – 5 lat w zależności od wskazań lekarza. Natomiast w przypadku prac na wysokości powyżej 3m badania pacjentów którzy ukończyli 50 rok życia są ważne przez 1 rok. Z kolei badania młodszych osób są ważne przez okres 2 lub 3 lat. Niezbędne badania medycyny pracy wykonasz w CMC-center Kraków